Wist je dat?

 • Christus Koning niet enkel een liturgische hoogdag was? #Chirohoogdag#goegeamuseerd#thankswerkgroep!#sauerkraut
 • Amigo (en leidster Flo) het beste van zichzelf hebben gegeven op de quiz van het oudercomiteit van De Klimop? #allesjust#allebijnatoch#Amigo1#Amigo2#Dobbefordrankprijs
 • De laatste papierslag verontrustend snel gedaan was? #velehandenmakenlichtwerk#velevoertuigenook
  #devolgendewordtwatanderspeisk
 • We bijna een camionette armer waren? #sleutelafgebroken#eenvanTaelemansdannog#tochnoggoegekomen
  #merciMarc
 • Leider Jarne z’n vader achternagaat in regiewereld? #geentoneelmaarfilm#aspiboitgoesturbo#incestiswincest
  #zietdatdemamahetniziet
 • De Kemosabe-feestjes in JK Jos terecht aan populariteit winnen? #goeiboitkes#stampen#aspiboyzforthewin
 • Leider Jens zijn tienbeurtenkaart bij de optieker bijna vol is? #nieuwmontuurke#staatuwel#avondrood#wheredidyousleeplastnight?
 • De leidingsploeg hun skitalent gaat beproeven binnenkort? #dealpenonveiligmaken #chiroschepdaalopverplaatsing#lesvrije
 • We iedereen die dit leest (en de rest van de wereld) nu al willen uitnodigen voor ons jaarlijks eetfestijn? #iedereenkomen!#3&4februari#werkgroepinvorm
 • Bij leidster Hanne 1 nummertje een wereld van verschil maakt? #HanneofSara?#missenismenselijkéWilfried#roodlicht
 • Aspirant Esther haar drankjes met rietje en al binnenspeelt? #oktoberfest#fluorietjes#haastenspoed#zusterliefdeoverwintalles
 • Leidster Anse haar auto het ook moest ontgelden op Oktoberfest? #twasnescheilendave#aanrijdinginItterbeek#mamaderbijgehaald
  #positiefblijven
 • Leider Jens een geniaal entertainer is? #held #checkgewoonzijnsnaps#vijfduusd#metdeClarkajaskaan
 • Segregatie blijkbaar nog altijd geldt tijdens bepaalde leefweken? #geenracisme#veelerger#vanuwledingsploegmoetgehethebben
  #danmabenedenboiten
 • Leidster Willie haar kot een opvangcentrum is voor vermoeide feestgangers? #bozebuurman#zootjeongeregeld#niparkerenvan7tot19uur#bInNedraaiE
 • De wist je datjes er spijtig genoeg alweer opzitten? #drommels#nogeenlaatse?#nejetisgedaan#segtotdevolgendené

#grtzvanw&p#joyeuxnieuwjaarennegelukkigenoël!