Wist je dat?

– Oudleider Dobbe vegan is, maar onlangs toch nog een keertje mossels gegeten heeft? #preciesnigesmaakt#fondkegelegd#losdevliegerop

– We iedereen willen bedanken die van de cocktailbar een groot succes heeft gemaakt? #àlaplayahawaiedition#mercioudersensympathisanten

– Onze hoofdleiding dit jaar versterking krijgt van Achille en Hanne? #versbloed#erstaaneral2nieuweklaar

– Leidster Ellen niet weet waaraan ze begint? #nieuwezaag#financiën#veelsucces😊

– Het bivak opnieuw een prachtige afsluiter was van het voorbije chirojaar? #10schoonstedagenvantjaar#amelphonehome#nogisnendikkemerciaaniedereen

– We na 10(!) jaar met pijn in het hart en tranen in de ogen afscheid (moeten) nemen van Kevin De Dobbeleer? #Wieda?#Dobbe!#dawedanogmogenmeemaken#ancien#dienegaatgemistworden☹#bijnanevancauter#gevierdopkamp#panda’s!#wedachtenvanalléblijftdienenunog?matwasniwaar,deesjaarishijdertochuit,dezot #10jaar=10hashtags

– 8 juni een memorable dag was voor leider Achille? #veelbeeldmateriaal#ietstéveel

– Leidster Flo ons op Jospop aan een beschonken stekelhuidige deed denken? #eenzeestermeerbepaald#ookveelbeeldmateriaalvan

– Leidster Evy zich onlangs aan een alkalisch dieet waagde? #zometgroentjesenal#omteontzurennaartschijnt#mochtweleenshe

– Leidsters Willie en Charlotte graag souvenirs meenemen voor hun chirovrienden? #niparkerenoptchiroaub#nuhangtdadaar

– De zaal boven een vakantiejob als bioscoopzaal had? #marathonnamarathon#ikilledSPOILER#erhaddenereenpaarniveeltedoeninseptember#JensisnezottePotterfan

– De WC op de Chiro vernieuwd is? #likskeverf#mindercreepy#tleidingskotooktrouwens

– S.A. SALMONELLA!! #çavaJens#moestertochinhé

– Er nog een deel achterstallige poef is betaald? #dahadniemandnoggedacht#ultimatum#rossecenten

– Kriek zich op kamp volledig onthaard heeft? #allézijnhaarenzijnenbaardtoch#misschienhadhijschrikvoorluizen#antonio&rafael😉

– Er blijkbaar romantische avondjes worden gepland op de Chiro? #thanksAnouk#onzentuinispreciesvanalleman#mekaarsenenal

– Oudleider Dobbe echt weinig schaamte kent? #dawisteweeigenlijkal#voilmanneke#waisdekans#eenhalvefleszegt

– team weeënpe dit jaar weer jullie wist-je-dat’jes verzorgt? #wijhoudenvanhashtags#2ejaaroprij#krijgenwenuopslag,Ellen?#1.2.3.Aaaaalléze
#toedeloe