Groepen

 

Amigo

Sloebers: 1ste-2de leerjaar

Speelclub ♂ : 3de-4de leerjaar

Rakkers: 5de-6de leerjaar

Toppers: 1ste-2de middelbaar

Kerels: 3de-4de middelbaar

Aspi ♂ : 5de-6de middelbaar

 

Groepsleiding Amigo:

Tibbe Walckiers: 0472/127.523

Arne Podoor: 0471/086.354

Jarne Walckiers: 0475/204.107

Projong

Ribbels: 1ste leerjaar      Pinkels: 2de leerjaar

Speelclub ♀ : 3de-4de leerjaar

Kwiks: 5de-6de leerjaar

Tipper: 1ste-2de middelbaar

Tip-10’s: 3de-4de middelbaar

Aspi ♀ : 5de-6de middelbaar

 

Groepsleiding Projong:

Hanne Marissens: 0477/084.171

Shari Conters: 0492/059.766