Kampinfo

Bivak Gierle 2021

Yes, mogen we op kamp!
Maar geen zomerkamp zonder sterke voorbereiding. We willen daarom snel weten wie er allemaal meegaat, om ons op basis van bubbels verder te kunnen organiseren. Vanaf 2 mei tot en met 23 mei kunnen leden worden ingeschreven via deze link. We weten dat jullie vol spanning zitten te wachten om op kamp te vertrekken. Er blijven voorlopig nog enkele onduidelijkheden omtrent de Corona maatregelen, maar dit weten we wel al:
– Er zal gewerkt worden in bubbels van 50 kinderen en jongeren, exclusief begeleiding.
– Binnen je eigen bubbel moet je geen mondmasker dragen.
– Buitenactiviteiten blijven de voorkeur hebben.
De komende weken wordt er hard gewerkt aan draaiboeken waarin de regels op een duidelijke manier worden vertaald naar de chirowerking.
Als er vragen zijn, aarzel dan zeker niet om ons een berichtje of mailtje te sturen!
Zomerse chiro-groet,
De leiding

Bivak Steinbach 2020

Yes, de zomerkampen gaan door! Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. Hier kan je alvast een eerste brief vinden met uitleg omtrent de Corona maatregelen op ons kamp.

Wij zitten intussen uiteraard niet stil! Op basis van alle informatie en tools van Chiro Nationaal, hier te raad plegen op de website van de Chiro, bereiden wij ons verder voor op een coronaproof kamp. Ook kan je hier het zomerplan voor jeugdbewegingen terugvinden. De zomerplannen kwamen tot stand door een samenwerking tussen De Ambrassade en het jeugdwerk. Deze plannen vertrekken vanuit de jeugdwerkregels die het kader vormen waarbinnen jeugdaanbod mogelijk is in de zomer van 2020.

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de groepsleiding:

Jarne Walckiers (0475/204.107), Shari Conters (0492/059.766),

Achille Vaerman (0483/446.982) en Hanne Van Cauter (0488/874.693)

Of een mailtje sturen naar chiroschepdaal@gmail.com.

 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!

 

KAMPINFO

ADRES

Kampplaats: Ancien Moulin Magotiaux

Chiro Schepdaal

(Voor- en achternaam & groep)

Rue du moulin Magotiaux  26

6670 Steinbach

 

DE MAATREGELEN

GOED OM TE WETEN

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen.

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: deze vind je op de website van Chirojeugd Vlaanderen. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

Terugbetaling: indien een lid uiteindelijk toch niet meer mee kan, wordt de helft van het inschrijvingsgeld teruggestort maar enkel op vertoon van een doktersbriefje.

 

2.       Wordt er iemand ziek op kamp?

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. Ook hebben wij de luxe dat we 2 dokters hebben in de kookploeg. Zij zullen instaan voor de medische zorgen.

 

3.       Op kamp in contactbubbels

We delen onze Chirogroep op in bubbels van maximaal 50 deelnemers. Ons kamp zal ingedeeld worden in volgende bubbels: 1: sloepi (sloebers en pinkels), 2: speelclub (jongens en meisjes), 3: rakwi en tito (rakkers, kwiks, tippers en toppers), 4: keti en aspi (kerels, tip-10’s, aspi jongens en aspi meisjes), 5: kookploeg.

Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Ook de kookploeg vormt dus een bubbel. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact.

OPGELET:

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.

Elke bubbel zal een aparte ‘zone’ toegewezen krijgen op het kampterrein om te slapen en te spelen. Deze zullen gemarkeerd worden met lint, kleuren, pijlen en symbolen. Sloepi en speeclub slaapt nog steeds in gebouwen. Elke bubbel zal ook op een andere plaats eten. Verder zal sanitair, in de mate van het mogelijke, per bubbel worden voorzien en reinigen we contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We zullen de kampplaats dit jaar ook niet verlaten voor trektocht, trophy en 1- & 2-daagse. Er is ook geen werkgroepspel en geen aspi in leiding. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp.

 

4.       Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, …  We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven:

 • Mondmaskers: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. op de bus (buschauffeur)
 • Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
 • Eventueel handgel (wij voorzien dit ook)
 • Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
 • Eigen drinkbus en keukenhanddoek

 

    PRAKTISCHE INFO

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. Ook worden er geen leden later op het kampterrein afgezet of vroeger opgehaald.

Extra info zal steeds worden meegedeeld via sms en via onze website.

 

VERTREK + OPENING & TERUGKOMST

We vertrekken met de bus richting Steinbach op zaterdag 11 juli. Uitzonderlijk gaan ook keti en aspi dit jaar met de bus. Gezien de omstandigheden zal het vertrek er dit jaar iets anders uitzien. Elke bubbel zal op een ander uur vertrekken. Er zal ook geen opening zijn bij vertrek. Iedereen zet zijn/haar kind(eren) gewoon af en blijft niet plakken rond het Chiro plein. We werken dus volgens een kiss & ride principe. Wij vragen jullie dit te respecteren zodat we voor iedereen een veilig vertrek kunnen garanderen.

Concreet zal het vertrek er als volgt uitzien:

Speelclub: vertrekt om 14u

Rakwi en tito: vertrekken om 13u

Keti en aspi: vertrekken om 12u

 

Niet vergeten:

 • Uniform bij het vertrek met kamp T-shirt
 • Mondmasker voor op de bus. IEDEREEN!!
 • We vragen jullie om al gegeten te hebben en (zeker voor de oudere) een tussendoortje mee te nemen en een drankje

De terugkomst is gepland op dinsdag 21 juli. Deze zal als volgt verlopen:

Sloepi: komt aan rond 12u

Speelclub: komt aan rond 12u

Rakwi en tito: komen aan rond 13u

Keti en aspi: komen aan rond 14u

 

Wij houden jullie via sms en Facebook op de hoogte over eventuele (last minute) wijzigingen.

SLOEBERS & PINKELS

De sloepi gaat slechts 7 dagen mee op bivak. Uit ervaring weten we dat kinderen van deze leeftijd het nog erg moeilijk hebben om een volledig bivak (11 dagen) aan te kunnen. Het heeft echt geen zin om op het einde van het bivak te moeten doorwerken met kinderen die oververmoeid zijn.

Daarom vertrekken de sloebers en pinkels op maandag 15 juli om 9u00. We verwachten jullie dus om 9u00 STIPT aan de chirolokalen en vragen hier voldoende afstand te houden. Ook de sloepi gaat met de bus en brengt hiervoor een mondmasker mee.

VALIEZEN                         

Het binnenbrengen van de valiezen zal dit jaar ook iets anders gebeuren. Alle valiezen dienen op dezelfde dag, namelijk 8 juli, binnengebracht te worden maar dit zal per bubbel en per tijdsslot gebeuren.

Sloepi: 17u

Speelclub: 17u30

Rakwi en tito: 18u00

Keti en aspi: 19u00

 

Indien je meerdere kinderen hebt in verschillende bubbels, mag je alle valiezen tegelijk binnenbrengen maar vragen we de valiezen direct bij het bordje van de juiste bubbel te plaatsen. Laat ook even weten aan de leiding tijdens welk moment van welke bubbel je langskomt. Ook vragen we iedereen om niet te blijven plakken maar gewoon de valiezen af te zetten, je kampt-shirt op te halen en terug te vertrekken. Probeer met zo weinig mogelijk te komen (liefst enkel de ouders).

Geef ook alle kleren een NAAM (ZEKER het uniform en de kamp T-shirt). Er mag maar 1 zak of valies meegenomen worden op kamp. Wij beperken de bagage tot één zak om overbelasting van de camions te voorkomen + plaats in de tenten en lokalen te sparen. Bovendien blijkt uit ervaring dat een halve valies vaak proper terugkomt. Een zak van de slaapzak mag er eventueel wel aangeknoopt worden. We vragen ook om op voorhand ZELF ALVAST EEN KAARTJE MET NAAM EN GROEP aan de valies, het veldbed en de slaapzak te hangen.

 

OPHALEN VAN DE VALIEZEN!!!

Belangrijk! Dit jaar zal het ophalen van de valiezen pas mogelijk zijn da dag na aankomst. Zo vermijden we dat iedereen door elkaar loopt en kunnen wij alles op voorhand rustig klaar leggen. Deze kunnen dus weer per bubbel en per tijdsslot worden opgehaald op 22 juli. De KidsID’s zullen de leden op de bus reeds terug krijgen.

Planning ophalen van de valiezen:

Sloepi: 17u

Speelclub: 17u30

Rakwi en tito: 18u00

Keti en aspi: 19u00

Ook hier mogen ouders met kinderen in verschillende bubbels alle valiezen tegelijk komen ophalen.

 

GENEESMIDDELEN & KIDSID

Misschien moet uw kind geneesmiddelen innemen tijdens het bivak. Deze geneesmiddelen worden best in een zakje aan de leiding gegeven op 8 juli tijdens het binnenbrengen van de valiezen. Gelieve op het zakje de naam + groep te vermelden van uw kind. Ook vragen wij om op 8 juli de KidsID van uw kind mee te brengen.

Tot aan het vertrek kan u bij één van de leiding terecht indien uw kind zijn of haar KidsID nog nodig heeft. De KidsIDs en geneesmiddelen worden gedurende het hele kamp bijgehouden door onze verantwoordelijke van de prik-prik, Luus.

 

VERKLEEDMATERIAAL

Omdat vele momenten tijdens ons bivak zullen ingekleed worden in het bivakthema, is het verplicht dat de kinderen gepaste verkleedkledij mee hebben. Ze zullen deze oa. nodig hebben tijdens de openingen, het songfestival en/of het kampvuur. Enkele losse attributen kunnen wonderen doen. U hoeft niets aan te kopen, een creatieve namiddag is genoeg.

 

TOELAGE

Bepaalde deelnemers maken aanspraak op een speciale toelage via het werk van één van beide ouders. Deze formulieren dien je door de hoofdleiding (Jarne, Shari, Achille of Hanne) te laten invullen.

 

ZIEKENFONDSEN

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp – of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio.

Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen.

We sommen ter illustratie de kortingen van de twee grootste Mutualiteiten hieronder op. Ben je bij een andere mutualiteit? Dan moet je even bij hen nagaan hoe de regeling exact is.

CM

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.
 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.
 • De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassensportkampenen speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar

 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.
 • Kamptegemoetkoming: Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of 20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum

 

PARTICIPATIEPAS

De participatiepas heeft als doel iedereen een kans te geven mee te gaan op bivak. Wanneer je in het bezit bent van dit pasje (aan te vragen bij de gemeente), moet er slechts 20% van het inschrijvingsgeld betaald worden voor het kamp. Ben je in het bezit van dit pasje en wil je graag van je korting gebruik maken? Neem gerust contact op met de leiding. Wij hebben enkel het nummer van je pasje nodig en voor de rest doen wij dan verder het nodige.

 

PRIK-PRIK & EHBO

Verschillende keren na de maaltijden en bij dringende gevallen kan je naar de prik-prik, onze EHBO, waar dokter Luus, dokter Sofie en verpleegster Julie paraat staan.

Om controle te vergemakkelijken en uitdeling in de afdeling te voorkomen, vragen we alle ouders eventuele geneesmiddelen voor het bivak aan de leiding te geven. Onze verantwoordelijke van de prik-prik zorgt wel voor de correcte naleving van de medicaties (ook voor oudere afdelingen).

 

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Dure voorwerpen zoals horloges kettingen, ringen, fototoestellen,… worden op eigen risico meegenomen. MP3s, Ipods, Ipads, computerspelletjes en andere rust verstorende middelen worden niet toegelaten. De kinderen hebben hier helemaal geen tijd voor, de leiding voorziet continu spelletjes! Ook GSM’s worden niet toegelaten op kamp en zullen anders door de leiding in bewaring worden genomen tot het einde van het kamp. Dit zodat er geen gsm’s kwijtraken!

 

VERLOREN VOORWERPEN

Elk jaar hebben wij te maken met massa’s verloren voorwerpen.

Op kamp zelf gaan we al regelmatig rond met verloren voorwerpen maar deze worden niet altijd herkend door de kinderen zelf. Daarom vragen wij u nadrukkelijk de verloren voorwerpen na het bivak te komen bekijken. Om dergelijke problemen te voorkomen vragen wij u nogmaals om alle zaken te merken met tekens, initialen of met de naam (in elk geval: het uniform en de kamp T-shirt). De verloren voorwerpen kunnen bekeken worden tijdens de jaarmarkt. Zeker doen!!! Na de jaarmarkt worden de overblijvende verloren voorwerpen geschonken aan een goed doel.

 

BEZOEK

Dit jaar voorzien wij opnieuw geen bezoekdag. Naast het feit dat het niet mag volgens de maatregelen, blijven diverse redenen ons daartoe aanzetten. De enorme voorbereiding, de verloren dag; niet in het minst voor die wiens ouders niet kunnen komen; de heimwee; een logisch gevolg als je je ouders opnieuw ziet vertrekken. Bezorgde ouders kunnen vooraf best zoveel mogelijk uitleg vragen aan de leiding in de eerste plaats; maar ook aan de werkgroep en/of de kookouders. Die zullen je graag te woord staan. Wij zullen tijdens kamp ook proberen dagelijks een berichtje op de facebookpagina te posten. Zo zien jullie ons toch eens aan het werk. 😉

 

ZAKGELD – POST –SNOEP

Dit jaar hoeft er geen zakgeld te worden meegegeven op kamp. Aangezien we steeds op het kampterrein blijven, zijn extra centjes dus niet nodig. Ook worden er om praktische redenen dit jaar GEEN POSTKAARTEN EN POSTZEGELS VERKOCHT tijdens het kamp.

We vragen dus zelf briefpapier en postzegels mee te geven. Voor de allerkleinsten zijn voorgeschreven omslagen (of etiketten) interessant.

 

Zelf mag u zeker ook een kaartje of briefje sturen. Wij ontvangen geen postpakketten met snoep of speelgoed. Er is geen tijd om hiermee te spelen en het kan alleen verloren gaan. Deze worden ook door de leiding afgenomen en pas op het einde van het kamp teruggegeven. Snoep is ongewenst op ons bivak. Laat het thuis. Op kamp word je af en toe eens van een snoepje voorzien. Meer is ongezond.

TENTEN & LUCHTMATRASSEN

Dit jaar slapen de Kwiks, Rakkers, Tippers, Toppers, Tip10s, Kerels, Aspi-meisjes en Aspi-jongens opnieuw in tenten. Deze groepen nemen liefst een VELDBED of eventueel een luchtmatras mee. Vergeet ook je kussen en slaapzak niet.

 

SLAPEN IN GEBOUWEN

Onze allerkleinsten (pinkels, sloebers, speelclub meisjes en speelclub jongens) zullen dit jaar in gebouwen slapen. Deze groepen moeten GEEN veldbed meebrengen aangezien er bedjes voorzien zijn in de gebouwen. Vergeet jullie kussen en slaapzak niet! Een hoeslaken is VERPLICHT.

 

INSECTEN – ZONNEBRAND

Omdat onze kampplaats dicht bij een bos gelegen is, is de kans op insectenbeten groot.

Voorzie dus eventueel een product tegen insecten.

Kinderen nemen ook best zonnemelk mee met een aangepaste beschermingsfactor. Ook een petje is aangewezen. De leiding zal er op toezien dat de kinderen tijdig worden ingesmeerd.

 

UNIFORM

Uniformen zijn verplicht vanaf speelclub. Waarom verplichten we dit? Op grotere uitstappen en zeker op kampactiviteiten zoals vertrek, aankomst en trektocht is het belangrijk om samen als één groep, één jeugdbeweging beschouwd te worden. Het chiro-uniform bestaat uit een chirobroek, -rok, -short en kamp T-shirt (deze zit in de kampprijs inbegrepen). Wie er nog geen heeft, kan altijd terecht in één van de Banierwinkels (dichtstbijzijnde is in Aalst, www.debanier.be). Bestellingen die nog niet zijn afgehaald kan men komen afhalen bij het inleveren van de valiezen. Indien je meer info wil, vraag gerust aan de leiding.

 

KOOKPLOEG

Onze kookouders zorgen ervoor dat we elke dag lekker eten voorgeschoteld krijgen.

Wij willen dan ook onze kookploeg bij voorbaat bedanken voor hun grote inzet op bivak.

 

FOTO’S BIVAK

Tijdens het bivak worden er foto’s genomen van diverse activiteiten. Deze foto’s zullen achteraf gratis te verkrijgen zijn via een online link. Hierover later meer info.

 

 

Bivak Opoeteren 2019

Infodag gemist? Bekijk hier de diashow!

https://drive.google.com/file/d/1IMKJdbSdFTGeFTOgJYXyKpiHyQn7e2ys/view?usp=sharing