Inschrijvingen kamp 2020

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGELOPEN

 

Yes, we mogen op kamp! Maar geen zomerkamp zonder sterke voorbereiding. We willen daarom snel weten wie er allemaal meegaat, om ons op basis van bubbels verder te kunnen organiseren. De deadline hiervoor staat op 13/06. TE LAAT = NIET MEE OP KAMP.

Volgende zaken willen we graag benadrukken:
– Voorwaarden om op kamp te mogen: 1) je bent niet ziek tot 5 dagen voor het kamp 2) je behoort niet tot een risicogroep (of kan met doktersattest aantonen dat het controleerbaar is bv. astma)
– Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten gaan op kamp
– Indien kinderen toch besmet zouden zijn op kamp, zijn ouders beschikbaar om deze te komen ophalen
– Omwille van de GDPR- regels, vragen wij om voor elk lid de medische fiche in te vullen en ons deze te bezorgen in de brievenbus van de Chiro of via chiroschepdaal@gmail.com. Deze fiche is hier te downloaden op de site of via de link op het einde van de vragenlijst. Deadline: 20/06

Betaling:
– Gezien de omstandigheden zijn wij genoodzaakt onze prijs dit jaar eenmalig te verhogen. Zo kunnen wij met zekerheid instaan voor voldoende infrastructuur en materiaal. Leden met participatiepas betalen nog steeds 20% van het inschrijvingsgeld.
– Prijs: 1e kind €160, 2e kind €150, 3e kind €140, sloepi (sloebers en pinkels) €140
– Dit mag op het rekeningnummer BE12 7341 6608 2092 met vermelding van naam + groep van het kind. In geval van broers of zussen mag alles in 1 overschrijving betaald worden.
– deadline betaling: 20/06
– Terugbetaling: indien een lid uiteindelijk toch niet meer mee kan wordt de helft van het inschrijvingsgeld teruggestort maar enkel op vertoon van doktersbriefje.

Indien er nog vragen zijn of de deadlines niet haalbaar zijn, gelieve dan contact op te nemen met de groepsleiding of een mailtje te sturen naar chiroschepdaal@gmail.com.

Binnenkort kunnen jullie ook verdere info omtrent de uitwerking van de maatregelen voor ons kamp verwachten. Wij houden jullie op de hoogte!