Kampinfo

Bivak Opoeteren 2019

Infodag gemist? Bekijk hier de diashow!

https://drive.google.com/file/d/1IMKJdbSdFTGeFTOgJYXyKpiHyQn7e2ys/view?usp=sharing

ADRES

Kamplaats: SSD Opoeteren

Chiro Schepdaal

(Voor- en achternaam & groep)

Dorperheideweg 2

3680 Opoeteren (Maaseik)

VERTREK + OPENING & TERUGKOMST

We komen op zondag 21 juli samen aan de chirolokalen om 10 uur. Er zal eerst een opening zijn vooraleer we vertrekken waarbij ook je ouders, familie en vrienden van harte welkom zijn.

Niet vergeten:
*Uniform bij het vertrek met kamp T-shirt
*Lunchpakket en drankje in een drinkbus

De terugkomst is gepland op woensdag 31 juli rond 16u a 16u30 uur.  Kijk hiervoor ook op het venster van de chirolokalen, via deze weg kan de werkgroep u van eventuele uurwijzigingen op de hoogte houden.

SLOEBERS, PINKELS & RIBBELS

De sloebers en pinkels gaan slechts 7 dagen mee op bivak.
Uit ervaring weten we dat kinderen van deze leeftijd het nog erg moeilijk hebben om een volledig bivak (11 dagen) aan te kunnen. Het heeft echt geen zin om op het einde van het bivak te moeten doorwerken met kinderen die oververmoeid zijn. Daarom vertrekken de sloebers, pinkels en ribbels op donderdag 25 juli om 9u30. We verwachten jullie om 9u aan de chirolokalen. De sloebers, pinkels & ribbels gaan ook met de bus. Zij hoeven geen lunchpakket mee te brengen.

VALIEZEN

De valiezen dienen binnengebracht te worden aan de chirolokalen op  donderdag 18 juli tussen 18u en 20u. Dit geldt ook voor de sloebers, pinkels & ribbels. Voor de kleinsten kan het handig zijn om per dag kleren in zakjes te verdelen. Voorzie ook alle kleren van de NAAM van uw kind. Er mag maar 1 zak of valies meegenomen worden op kamp. Wij beperken de bagage tot 1 zak om overbelasting van de camions te voorkomen + plaats in de tenten en lokalen te sparen. Bovendien blijkt uit ervaring dat een halve valies vaak proper terugkomt. Een zak van de slaapzak mag er eventueel wel aangeknoopt worden.

GENEESMIDDELEN & KIDSID

Misschien moet uw kind geneesmiddelen innemen tijdens het bivak. Deze geneesmiddelen worden best in een zakje aan de leiding gegeven op 18 juli tijdens het binnenbrengen van de valiezen. Gelieve op het zakje de naam + groep te vermelden van uw kind. Ook vragen wij om op 16 juli de KidsID van uw kind mee te brengen. Tot aan het vertrek kan u bij één van de leiding terecht indien uw kind zijn of haar KidsID nog nodig heeft. Vergeet na het kamp de KidsID niet terug te vragen aan de leiding van je kind. De KidsIDs en geneesmiddelen worden gedurende het hele kamp bijgehouden door onze verantwoordelijke van de prik-prik, Luus.
BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat de sis-kaart niet langer wordt uitgereikt. Indien we met uw zoon of dochter naar een ziekenhuis moeten, hebben we dus een KidsID nodig. -12 jarigen kunnen ook in het bezit zijn van een isi+-kaart, deze vervangt dan de KidsID.

PRIJS

De bivakprijs bedraagt 140 euro. Het tweede kind van het gezin betaalt 130 euro. Het derde, vierde,… kind van het gezin betaalt 120 euro. Voor de sloebers en pinkels wordt eveneens 120 euro gevraagd. Dit bedrag dekt slechts een gedeelte van de kosten (o.a. eten, busvervoer, kamp-, kook-, knutsel-, sport-, thema en spelmateriaal). Dankzij de subsidies van de gemeente Groot-Dilbeek en dankzij het vervoer van sympathisanten kunnen wij de bivakprijzen tamelijk laag houden.

FIETSEN

De Tip10s, Kerels, Aspi-meisjes en Aspi-jongens gaan met de fiets op kamp. Deze fietsen worden binnengebracht samen met de valiezen en worden aan een grondige controle onderworpen. Zorg dat je fiets veilig en reglementair is VOOR controle. Fietshelm en fluohesje is verplicht!!! Laat hem eventueel graveren door de politie en neem zeker een slot mee. Wij raden aan om je fiets voor de controle bij de fietsenmaker te laten nakijken zo ben je zeker dat je niets meer hoeft in orde te brengen de dag voor het vertrek. Eventuele diefstal of schade wordt niet gedekt door de verzekering noch door de chiro. De kosten vallen ten laste van de eigenaar.

VERKLEEDMATERIAAL

Omdat vele momenten tijdens ons bivak zullen ingekleed worden in het bivakthema, is het verplicht dat de kinderen gepaste verkleedkledij mee hebben. Ze zullen deze oa. nodig hebben tijdens de openingen, het songfestival en/of het kampvuur. Enkele losse attributen kunnen wonderen doen. Voor meer uitleg: zie vooraan in de doedel bij de voorstelling van het thema. U hoeft niets aan te kopen, een creatieve namiddag is genoeg 🙂

TOELAGE

Bepaalde deelnemers maken aanspraak op een speciale toelage via het werk van één van beide ouders. Deze formulieren dien je door de hoofdleiding (Jeroen, Inez, Hanne & Achille) te laten invullen.

ZIEKENFONDSEN

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp – of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio. Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen.

PARTICIPATIEPAS

De participatiepas heeft als doel iedereen een kans te geven mee te gaan op bivak. Wanneer je in het bezit bent van dit pasje (aan te vragen bij de gemeente), moet er slechts 27 euro inschrijvingsgeld betaald worden voor het kamp. Ben je in het bezit van dit pasje en wil je graag van je korting gebruik maken? Neem gerust contact op met de leiding. Wij hebben enkel het nummer van je pasje nodig en voor de rest doen wij dan verder het nodige.

PRIK-PRIK & EHBO

Verschillende keren na de maaltijden en bij dringende gevallen kan je naar de prik-prik, onze EHBO, waar dokter Luus paraat staat. Om controle te vergemakkelijken en uitdeling in de afdeling te voorkomen, vragen we alle ouders eventuele geneesmiddelen voor het bivak aan de leiding te geven. Onze verantwoordelijke van de prik-prik zorgt wel voor de correcte naleving van de medicaties (ook voor oudere afdelingen).

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Dure voorwerpen zoals horloges, kettingen, ringen, fototoestellen,… worden op eigen risico meegenomen. MP3s, Ipods, computerspelletjes en andere rustverstorende middelen worden niet toegelaten. Ook GSM’s worden niet toegelaten op kamp en zullen anders door de leiding in bewaring worden genomen tot het einde van het kamp.

VERLOREN VOORWERPEN

Elk jaar hebben wij te maken met massa’s verloren voorwerpen. Op kamp zelf gaan we al regelmatig rond met verloren voorwerpen maar deze worden niet altijd herkend door de kinderen zelf. Daarom vragen wij u nadrukkelijk de verloren voorwerpen na het bivak te komen bekijken. Om dergelijke problemen te voorkomen vragen wij u nogmaals om alle zaken te merken met tekens, initialen of met de naam (in elk geval: het uniform en de kamp T-shirt). De verloren voorwerpen kunnen bekeken worden bij de terugkomst en tijdens de jaarmarkt. Zeker doen!!! Na de jaarmarkt worden de overblijvende verloren voorwerpen geschonken aan een goed doel.

BEZOEK

Dit jaar voorzien wij opnieuw geen bezoekdag. Diverse redenen blijven ons daartoe aanzetten. De enorme voorbereiding, de verloren dag; niet het minst voor die wiens ouders niet kunnen komen; de heimwee; een logisch gevolg als je je ouders opnieuw ziet vertrekken. Bezorgde ouders kunnen vooraf best zoveel mogelijk uitleg vragen aan de leiding in de eerste plaats; maar ook aan het oudercomité en/of de kookouders. Die zullen je graag te woord staan.

ZAKGELD – POST – SNOEP

Veel zakgeld is niet nodig (ongeveer 5 euro). Je vraagt best aan de leiding van je kind hoeveel het ongeveer nodig heeft. Voorzie wel iets voor op trektocht zodat ze een drankje of snack kunnen kopen. Ook voor postkaarten en postzegels kan je wat extra centen meegeven. Zelf mag u ook een kaartje, briefje sturen. Liefst ontvangen wij geen postpakketten met snoep of speelgoed. Er is geen tijd om hiermee te spelen en het kan alleen verloren gaan. Voor de allerkleinste zijn voorgeschreven omslagen (of etiketten) interessant. Snoep is ongewenst op ons bivak. Laat het thuis. Op kamp wordt je af en toe eens van een snoepje voorzien. Meer is ongezond.

TENTEN & LUCHTMATRASSSEN

Dit jaar slapen de Speelclub meisjes, Speelclub jongens, Kwiks, Rakkers, Tippers, Toppers, Tip10s, Kerels, Aspi-meisjes en Aspi-jongens opnieuw in tenten. Deze groepen nemen liefst een VELDBED en eventueel een luchtmatras mee. Vergeet ook je kussen en slaapzak niet.

SLAPEN IN GEBOUWEN

Onze allerkleinsten (pinkels, ribbels, sloebers) zullen dit jaar in gebouwen slapen. Deze groepen moeten GEEN veldbed meebrengen aangezien er bedjes voorzien zijn in de gebouwen. Vergeet jullie kussen en slaapzak niet! Een hoeslaken is ook zeker aangewezen.

INSECTEN – ZONNEBRAND

Omdat onze kampplaats dicht bij een bos gelegen is, is de kans op insectenbeten groot. Voorzie dus eventueel een product tegen insecten. Kinderen nemen ook best zonnemelk mee met een aangepaste beschermingsfactor, zeker nodig tijdens de trektocht. De leiding zal er op toezien dat de kinderen tijdig worden ingesmeerd.

UNIFORM

Uniformen zijn verplicht vanaf speelclub. Waarom verplichten we dit? Op grotere uitstappen en zeker op kampactiviteiten zoals vertrek, aankomst en trektocht is het belangrijk om samen als één groep, één jeugdbeweging beschouwd te worden. Het chiro-uniform bestaat uit een chirobroek, -rok, -short en kamp T-shirt (deze zit in de kampprijs inbegrepen). Wie er nog geen heeft, kan altijd terecht in één van de Banierwinkels (Brussel en Aalst, www.debanier.be). Bestellingen die nog niet zijn afgehaald kan men komen afhalen bij het inleveren van de valiezen. Indien je meer info wil, vraag gerust aan de leiding.

KOOKPLOEG

Onze kookouders zorgen ervoor dat we elke dag lekker eten voorgeschoteld krijgen. Wij willen dan ook onze kookploeg bij voorbaat bedanken voor hun grote inzet op bivak.

FOTO’S BIVAK

Tijdens het bivak worden er foto’s genomen van diverse activiteiten. Deze foto’s worden op de dag van de jaarmarkt tentoongesteld. Ze kunnen aan zeer democratische prijzen besteld worden op CD/DVD. Een mooie herinnering! Onmiddelijk te betalen aan de muffinverkoop tijdens de jaarmarkt.

PROGRAMMA

Op bivak kan je niet lekker uitslapen hoor! Het is wel vakantie, maar elf dagen zijn snel voorbij en we moeten dus voor 100% genieten van onze dag.

TREKTOCH/TROPHY

Stapschoenen zijn verplicht. Zorg voor een degelijk paar schoenen die stevigheid bieden. Meer dan 1u wandelen op kapotte schoenen lukt niet. De kinderen krijgen blaren en dit zorgt voor een overbelaste dokter. Verder is het ook gewoon voor uw kind niet aangenaam. Zorg ook voor een voldoende grote rugzak (zwemgerief + drinkbus moeten er in kunnen) Geef ook zeker een drinkbus mee aan je kind! Voor trophy is een zaklamp verplicht.