Kampinfo

Bivak Gierle 2021

ADRES

Kampplaats: Dingdongen
Chiro Schepdaal
(Voor- en achternaam & groep)
Dingdongen 8
2275 Gierle (Lille)

MAATREGELEN

Veilig op kamp: de basisprincipes.
Het overlegcomité heeft beslist: we mogen deze zomer op kamp. Fioew! Dat zal ook dit
jaar echter niet verlopen zoals we gewoon zijn. We moeten rekening houden met
maatregelen en richtlijnen.

1. Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus,
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. Experts hebben een
lijst opgesteld met risicogroepen: deze vind je op de website van Chirojeugd Vlaanderen.
Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een
attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om
dat in orde te brengen.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed
op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de
voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.
Ouders sturen hun kind mee ‘op eer’. Als uw kind meegaat, betekent dat dat de
bovenstaande voorwaarden normaal gezien gerespecteerd worden. Wij als leiding gaan dit
niet controleren maar we rekenen op de verantwoordelijkheid van u als ouders om daar
verstandig mee om te gaan.

Praktische info bivak

GOED OM TE WETEN

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen.
Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en
verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en
afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren.
Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze
crisis verdienen.

Terugbetaling: indien een lid uiteindelijk toch niet meer mee kan, wordt de helft van het
inschrijvingsgeld teruggestort maar enkel op vertoon van een doktersbriefje.

2. Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de
jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus
vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.
Ook hebben wij de luxe dat we 2 dokters hebben in de kookploeg. Zij zullen instaan voor
de medische zorgen.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in bubbels van maximaal 100 deelnemers. Ons kamp zal
ingedeeld worden in volgende bubbels: 1 (sloepi – speelclub), 2 (rakwi – Aspi) & 3 (kookploeg).
Deze kunnen nog aangepast worden naargelang de inschrijvingen.
Zo’n bubbel bestaat enkel uit leden, de leiding wordt niet meegerekend in het aantal
personen per bubbel maar zullen zich ook houden aan de afstandsregels. De kookploeg
vormt ook een bubbel. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten
worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. Elke bubbel zal
een aparte ‘zone’ toegewezen krijgen op het kampterrein om te slapen en te spelen. Deze
zullen gemarkeerd worden met lint, kleuren, pijlen en symbolen. Elke bubbel zal ook op
een andere plaats eten. Verder zal sanitair, in de mate van het mogelijke, per bubbel
worden voorzien en reinigen we contactoppervlakken tussendoor.
We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers.
Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk.

OPGELET:
Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun
leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct
contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo
en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.

4. Extra hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep,
reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, … We vragen om voor
je kind de volgende zaken mee te geven:
– Mondmaskers: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. op
de bus (buschauffeur)
– Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
– Eventueel handgel (wij voorzien dit ook)
– Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
– Eigen drinkbus en keukenhanddoek

5. Wie mag er mee op kamp?
In principe mag iedereen mee op kamp, maar er zijn drie uitzonderingen:
• Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start
van het kamp mag niet mee.
• Wie samenwoont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de
opgelegde quarantaineperiode.
• Leden en leiding uit de risicogroep kunnen deelnemen als hun ziekte door
medicatie onder controle is en als ouders het als veilig inschatten om hun kind
mee te sturen.

PRAKTISCHE INFO

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere
mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen
jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie
dus best een week tussen twee activiteiten. Ook worden er geen leden later op het
kampterrein afgezet of vroeger opgehaald.
Extra info zal steeds worden meegedeeld via sms en via onze website.
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de groepsleiding:
Jarne Walckiers (0475/204.107), Shari Conters (0492/059.766),
Of een mailtje sturen naar chiroschepdaal@gmail.com.

VERTREK + OPENING & TERUGKOMST

We komen op zondag 21 juli samen aan de chirolokalen om 12 uur. (Lunchpakket wordt
meegenomen).
Er zal eerst een korte opening zijn vooraleer we vertrekken.
Niet vergeten:
● Uniform bij het vertrek met kamp T-shirt
● Lunchpakket en drankje in een drinkbus
De terugkomst is gepland op woensdag 31 juli rond 14.00 à 14.30 uur
Hou hiervoor zeker onze facebook of berichten van de leiding in de gaten.

SLOEBERS & PINKELS

De sloebers & pinkels gaan slechts 7 dagen mee op bivak.
Uit ervaring weten we dat kinderen van deze leeftijd het nog erg moeilijk hebben om een
volledig bivak (11 dagen) aan te kunnen. Het heeft echt geen zin om op het einde van het
bivak te moeten doorwerken met kinderen die oververmoeid zijn.
Daarom vertrekken de sloebers en pinkels op donderdag 25 juli om 9u30. We verwachten
jullie om 9u00 aan de chirolokalen. De sloebers & pinkels gaan ook met de bus.

VALIEZEN

De valiezen dienen binnengebracht te worden aan de chirolokalen op zondag 18 juli tussen
14u en 17u. Dit geldt ook voor de sloebers en pinkels. Voor de kleinsten kan het handig
zijn om per dag kleren in zakjes te verdelen. Geef ook alle kleren een NAAM (ZEKER het
uniform en de kamp T-shirt).
Er mag maar 1 zak of valies meegenomen worden op kamp. Wij beperken de bagage tot
één zak om overbelasting van de camions te voorkomen + plaats in de tenten en lokalen te
sparen. Bovendien blijkt uit ervaring dat een halve valies vaak proper terugkomt. Een zak
van de slaapzak mag er eventueel wel aangeknoopt worden.

GENEESMIDDELEN & KIDSID

Misschien moet uw kind geneesmiddelen innemen tijdens het bivak. Deze geneesmiddelen
worden best in een zakje aan de leiding gegeven op 18 juli tijdens het binnenbrengen van
de valiezen. Gelieve op het zakje de naam + groep te vermelden van uw kind.
Ook vragen wij om op 18 juli de KidsID van uw kind mee te brengen.
Tot aan het vertrek kan u bij één van de leiding terecht indien uw kind zijn of haar KidsID
nog nodig heeft. Vergeet na het kamp de KidsID niet terug te vragen aan de leiding van
je kind. De KidsIDs en geneesmiddelen worden gedurende het hele kamp bijgehouden door
onze verantwoordelijke van de prik-prik, Luus & Sofie.

FIETSEN

De Tip10s, Kerels, Aspi-meisjes en Aspi-jongens gaan met de fiets op kamp.
Deze fietsen worden binnengebracht samen met de valiezen en worden aan een grondige
controle onderworpen.
Zorg dat je fiets veilig en reglementair is voor controle.
FIETSHELM en FLUOHESJE zijn VERPLICHT!!!

Laat hem eventueel graveren door de politie en neem zeker een slot mee. Wij raden aan
om je fiets voor de controle bij de fietsenmaker te laten nakijken zo ben je zeker dat je
niets meer hoeft in orde te brengen de dag voor het vertrek. Eventuele diefstal of schade
wordt niet gedekt door de verzekering noch door de Chiro. De kosten vallen ten laste van
de eigenaar.

VERKLEEDMATERIAAL

Omdat vele momenten tijdens ons bivak zullen ingekleed worden in het bivakthema, is het
verplicht dat de kinderen gepaste verkleedkledij mee hebben. Ze zullen deze o.a.. nodig
hebben tijdens de openingen, het songfestival en/of het kampvuur.
Enkele losse attributen kunnen wonderen doen. Voor meer uitleg: zie vooraan in deze
doedel bij de voorstelling van het thema. U hoeft niets aan te kopen, een creatieve
namiddag is genoeg.

TOELAGE

Bepaalde deelnemers maken aanspraak op een speciale toelage via het werk van één van
beide ouders. Deze formulieren dien je door de hoofdleiding (Jarne& Shari) te laten
invullen.

ZIEKENFONDSEN

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp – of lidgeld terugbetalen.
Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio.
Voor de tegemoetkoming moet je het bewijs van deelname aan een
jeugdwerkinitiatief ingevuld aan je mutualiteit bezorgen. We sommen ter illustratie de
kortingen van de twee grootste Mutualiteiten hieronder op. Ben je bij een andere
mutualiteit? Dan moet je even bij hen nagaan hoe de regeling exact is.
CM
● Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.
● Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.
● De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen
voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro
per jaar terugbetaald.
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
● Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.
● Kamptegemoetkoming: Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 10 of
20 dagen per kalenderjaar terug, afhankelijk van je aansluitingsdatum
PARTICIPATIEPAS
De participatiepas heeft als doel iedereen een kans te geven mee te gaan op bivak.
Wanneer je in het bezit bent van dit pasje (aan te vragen bij de gemeente), moet er
slechts 32 euro inschrijvingsgeld betaald worden voor het kamp. Ben je in het bezit van

dit pasje en wil je graag van je korting gebruik maken? Neem gerust contact op met de
leiding. Wij hebben enkel het nummer van je pasje nodig en voor de rest doen wij dan
verder het nodige.

PRIK-PRIK & EHBO

Verschillende keren na de maaltijden en bij dringende gevallen kan je naar de prik-prik,
onze EHBO, waar dokter Sofie paraat staat.
Om controle te vergemakkelijken en uitdeling in de afdeling te voorkomen, vragen we alle
ouders eventuele geneesmiddelen voor het bivak aan de leiding te geven. Onze
verantwoordelijke van de prik-prik zorgt wel voor de correcte naleving van de medicaties
(ook voor oudere afdelingen).

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Dure voorwerpen zoals horloges kettingen, ringen, fototoestellen,… worden op eigen risico
meegenomen. MP3s, Ipods, Ipads, computerspelletjes en andere rust verstorende
middelen worden niet toegelaten. De kinderen hebben hier helemaal geen tijd voor, de
leiding voorziet continu spelletjes! Ook GSM’s worden niet toegelaten op kamp en zullen
anders door de leiding in bewaring worden genomen tot het einde van het kamp. Dit
zodat er geen gsm’s kwijtraken!

VERLOREN VOORWERPEN

Elk jaar hebben wij te maken met massa’s verloren voorwerpen.
Op kamp zelf gaan we al regelmatig rond met verloren voorwerpen maar deze worden niet
altijd herkend door de kinderen zelf. Daarom vragen wij u nadrukkelijk de verloren
voorwerpen na het bivak te komen bekijken.
Om dergelijke problemen te voorkomen vragen wij u nogmaals om alle zaken te merken
met tekens, initialen of met de naam (in elk geval: het uniform en de kamp T-shirt).
De verloren voorwerpen kunnen bekeken worden bij de terugkomst en tijdens de
jaarmarkt. Zeker doen!!! Na de jaarmarkt worden de overblijvende verloren voorwerpen
geschonken aan een goed doel.

BEZOEK

Dit jaar voorzien wij opnieuw geen bezoekdag. Diverse redenen blijven ons daartoe
aanzetten. De enorme voorbereiding, de verloren dag; niet in het minst voor die wiens
ouders niet kunnen komen; de heimwee; een logisch gevolg als je je ouders opnieuw ziet
vertrekken.
Bezorgde ouders kunnen vooraf best zoveel mogelijk uitleg vragen aan de leiding in de
eerste plaats; maar ook aan de werkgroep en/of de kookouders. Die zullen je graag te
woord staan.

ZAKGELD – POST –SNOEP

Veel zakgeld is niet nodig. Je vraagt best aan de leiding van je kind hoeveel het ongeveer
nodig heeft. Voorzie wel iets voor op trektocht zodat ze een drankje of snack kunnen
kopen. Ook voor postkaarten en postzegels kan je wat extra centen meegeven.
Zelf mag u zeker ook een kaartje of briefje sturen. Liefst ontvangen wij geen
postpakketten met snoep of speelgoed. Er is geen tijd om hiermee te spelen en het kan
alleen verloren gaan. Deze worden ook door de leiding afgenomen en pas op het einde van
het kamp teruggegeven.
Voor de allerkleinsten zijn voorgeschreven omslagen (of etiketten) interessant.
Snoep is ongewenst op ons bivak. Laat het thuis. Op kamp word je af en toe eens van een
snoepje voorzien. Meer is ongezond.

TENTEN & LUCHTMATRASSEN

Dit jaar slapen de Kwiks, Rakkers, Tippers, Toppers, Tip10s, Kerels, Aspi-meisjes en Aspi-
jongens opnieuw in tenten. Deze groepen nemen liefst een VELDBED of eventueel een

luchtmatras mee. Vergeet ook je kussen en slaapzak niet.

SLAPEN IN GEBOUWEN

Onze jongste groepen (Sloebers, Pinkels, Speelcub meisjes & speelclub jongens) zullen dit
jaar in gebouwen slapen. Deze groepen moeten OOK EEN VELDBED meebrengen aangezien er
geen bedjes voorzien zijn in de gebouwen. Vergeet jullie kussen en slaapzak niet!

INSECTEN – ZONNEBRAND

Omdat onze kampplaats dicht bij een bos gelegen is, is de kans op insectenbeten groot.
Voorzie dus eventueel een product tegen insecten.
Kinderen nemen ook best zonnemelk mee met een aangepaste beschermingsfactor, zeker
nodig tijdens de trektocht. Ook een petje is aangewezen. De leiding zal er op toezien dat
de kinderen tijdig worden ingesmeerd.

UNIFORM

Uniformen zijn verplicht vanaf speelclub. Waarom verplichten we dit? Op grotere
uitstappen en zeker op kampactiviteiten zoals vertrek, aankomst en trektocht is het

belangrijk om samen als één groep, één jeugdbeweging beschouwd te worden. Het chiro-
uniform bestaat uit een chirobroek, -rok, -short en kamp T-shirt (deze zit in de kampprijs

inbegrepen). Wie er nog geen heeft, kan altijd terecht in één van de Banierwinkels
(dichtstbijzijnde is in Aalst, www.debanier.be). Bestellingen die nog niet zijn afgehaald
kan men komen afhalen bij het inleveren van de valiezen. Indien je meer info wil, vraag
gerust aan de leiding.

KOOKPLOEG

Onze kookouders zorgen ervoor dat we elke dag lekker eten voorgeschoteld krijgen.

Wij willen dan ook onze kookploeg bij voorbaat bedanken voor hun grote inzet op bivak.

 

FOTO’S BIVAK

Tijdens het bivak worden er foto’s genomen van diverse activiteiten. Deze foto’s worden
op de dag van de jaarmarkt tentoongesteld. Ze kunnen aan zeer democratische prijzen
besteld worden op CD/DVD. Een mooie herinnering! Onmiddellijk te betalen aan de
muffinverkoop tijdens de jaarmarkt.

PROGRAMMA

Op bivak kan je niet lekker uitslapen hoor! Het is wel vakantie, maar elf dagen zijn snel
voorbij en we moeten dus voor 100% genieten van onze dag. Op de volgende bladzijde zie
je de grote lijnen van ons dagelijks programma.

TREKTOCHT/TROPHY

Stapschoenen zijn verplicht. Zorg voor een degelijk paar schoenen die stevigheid bieden.
Meer dan 1u wandelen op kapotte schoenen lukt niet. De kinderen krijgen blaren en dit
zorgt voor een overbelaste dokter. Verder is het ook gewoon voor uw kind niet aangenaam.
Zorg voor een voldoende grote rugzak (zwemgerief + drinkbus moeten er in kunnen)
Geef ook zeker een drinkbus mee aan je kind!
Voor trophy is een zaklamp verplicht.

DISCLAIMER CORONA:

Alle uren en afspraken kunnen nog veranderen maar dit zal tijdig en duidelijk
gecommuniceerd worden indien van toepassing.

 

Bivak Opoeteren 2019

Infodag gemist? Bekijk hier de diashow!

https://drive.google.com/file/d/1IMKJdbSdFTGeFTOgJYXyKpiHyQn7e2ys/view?usp=sharing