Ongevallen

Wat te doen bij ONGEVAL?

Wat te doen bij een ongeval? En wat met de kosten?

  1. Lid/leiding gaat tijdens Chiro of na Chiro naar de dokter MET medisch getuigschrift
  2. Ouder/Lid geeft medisch getuigschrift af aan de hoofdleiding
  3. Er wordt een dossier aangemaakt en het medisch getuigschrift wordt geüpload door hoofdleiding
  4. Alle info en uitgavenstaat worden aan de ouders gegeven
  5. Ouders vullen dit in en geven uitgavenstaat terug aan de hoofdleiding

Chiro verzekering werkt anders als gewone verzekering. Eerst worden kosten aan eigen verzekeringsmaatschappij gemeld en als deze niet of niet het volledige bedrag terugbetalen kan er beroep worden gedaan op de chiro verzekering. De facturen en bewijzen van de eigen verzekeringsmaatschappij worden bij de uitgavenstaat bijgevoegd en mee aan de hoofdleiding gegeven.

Bij extra vragen kan je altijd terecht bij de leiding!